sigla

Superconductivity, Spintronics and Surface Science Center

line decor
 
 
 
 
   
test.jpgJobs

OPORTUNITĂȚI DE CERCETARE

 

Ca urmare a implementării proiectului POS CCE  «SPINTRONIC» Cercetarea şi dezvoltarea de dispozitive spintronice la scară mezoscopică, ID. 574, cod SMIS-CSNR 12467 derulat în cadrul Centrului de Supraconductibilitate, Spintronică și Știința Suprafețelor (C4S) din Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, au fost deschise noi oportunități de cercetare la nivel licență, masterat, doctorat și nivel post-doctoral în următoarele domenii:

News
Bursa de cercetare masteranzi

 

Nano-magnetism și Spintronică
Supraconductibilitate

Micro- și nano-tehnologii
Chimia materialelor

 

 

Detalii suplimentare se pot obţine la:

 

Supraconductibilitate
 Prof. dr. Traian PETRIȘOR
Traian.Petrisor@phys.utcluj.ro

Chimia materialelor
Prof. dr. ing. Lelia CIONTEA
Lelia.Ciontea@chem.utcluj.ro

Nanomagnetism si spintronică
Prof. dr. ing. Coriolan TIUȘAN
Coriolan.Tiusan@phys.utcluj.ro

http://c4s.utcluj.ro/WEB_SPINTRONIC/welcome.html
http://www.c4s.utcluj.ro/